แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ขายออนเทรด FSR - ฉะเชิงเทรา

วันที่: 23 มี.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 24000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ขายออนเทรด FSR - ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ      
      

- เข้าเยี่ยมร้านค้าออนเทรดเพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้   มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้านั้นๆ  โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค

- สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า

- ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก ดำเนินการและดูแลควบคุมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ให้ตรงตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

- จัดกิจกรรมกระตุ้นการขายกับร้านออนเทรดเป้าหมาย  เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า ตามนโยบายและ เป้าหมายทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                                                                                 

- ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                     

- มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป                            

- ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ติดต่อสอบถาม

คุณจิดาภา หรือ คุณสสิธร  โทร. 02-078-5896, 098-250-6912-13

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110