เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - TBR (สมุทรสาคร)

Date: 10-Nov-2018

Location: กระทุ่มแบน, TH, 74110

Apply now »

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - TBR (สมุทรสาคร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดเตรียมพนักงานและคนงาน ให้ครบจุดงานตามแผนงานที่กำหนดไว้

    จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติในแต่ละจุดงาน

    จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน

    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

     มีประสบการณ์ในการบริหารแรงงานหรือควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี

     มีทักษะและจิตวิทยาในการบริหารจัดการพนักงาน

     กล้าแสดงออกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     มีความรู้และความชำนาญในงานที่ทำ

     แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ดี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์  ปฐวีสมุทร                   โทร. 02-785-7878 ต่อ 7211

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

Apply now »