เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ

Date: 15-Apr-2019

Location: พระนคร, TH, 10200

Apply now »

เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท   

    เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

    วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้าและบริษัท

    สรุปยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

       ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

        สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

        สามารถประจำต่างจังหวัดได้

        สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

        มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช                  โทร. 02-785-5555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »