เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-กระบี่ พังงา ภูเก็ต

Date: 10-Sep-2019

Apply now »

เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทางเอเย่นต์-NAB- กระบี่ พังงา ภูเก็ต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ขายสินค้าประเภทกลุ่มเครื่องดื่ม Non-Alcohol ในกลุ่มลูกค้าร้านค้าส่ง ในเขตจังหวัด และพื้นที่รับผิดชอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ห้างท้องถิ่น ยี่ปั่ว ร้านค้าส่ง เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1-2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย กลุ่มลูกค้าร้านค้าส่งในต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ (กระบะ) พร้อมใช้งาน

ติดต่อสอบถาม

คุณพิมพ์มาดา กาฬภักดี                   โทร. 02-783-9100 ต่อ 9649

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

Apply now »