หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-สุพรรณบุรี

Date: 14-May-2019

Location: เมืองสุพรรณบุรี, TH, 72000

Apply now »

หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-สุพรรณบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่เยี่ยมอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ร้านเล็กเยี่ยมอาทิตย์ 1 ครั้ง

    แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน

    วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด

    ดูแลและควบคุมราคาของสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท

    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย อย่างน้อย 3 ปี 

     สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี่                                                                                                 

ติดต่อสอบถาม

คุณชลิตตา เดินสันเทียะ                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »