หัวหน้าทีมขาย / ชลบุรี

Date: 16-Apr-2019

Location: Bang La Mung, TH, 20150

Apply now »

URGENTLY REQUIRED !!!

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

    วางแผนงานขายและส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิดรวม ช่องทางการจำหน่าย HORECA โดยเน้นการกระจายสินค้า ส่งเสริมการขาย และทำกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

    กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคุลมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ

    เปิดร้านค้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจำหน่าย และครอบคลุมพื้นที่การขาย

    จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันให้มีการบริโภค เพิ่มขึ้นรวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้าของบริษัท

 

คุณสมบัติ

      ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

      มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี

      มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในช่องทาง HORECA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

      มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้

      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณฑิฆัมพร ทับสาร โทร. 02-785-5555 ต่อ 5568

สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »