ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้า MT/OMT

Date: 11-Jul-2019

Location: Bangkok, TH, 10900

Apply now »

ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้า MT/OMT

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการพัฒนารูปแบบ และมาตรฐานการกระจายสินค้าสำเร็จรูป เพื่อเพิ่มระดับการให้บริการและประสิทธิภาพการกระจายสินค้าในช่องทางจัดจำหน่าย  MT/OMT
 • รับผิดชอบการวัด ประเมิน และพัฒนาระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) สำหรับการกระจายสินค้าในช่องทางการจัดจำหน่าย MT/OMT
 • พัฒนารูปแบบการบริหารคลังสินค้าและมาตรฐานการกระจายสินค้าร่วมกับหน่วยขาย (MT/OMT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอายุสินค้าและการจัดส่งสินค้า
 • พัฒนาการบริหารจัดการคลังสินค้าร่วมกับเอเยนต์ เพื่อเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
 • วิเคราะห์และประเมินต้นทุนการกระจายสินค้าในช่องทาง MT/OMT
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการรับส่งสินค้าที่เกิดขึ้นทั้งภายใน ภายนอก

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท ด้านการบริหาร การจัดการ Supply Chain และ Logistics หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหาร Supply Chain หรือ Logistics อย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการด้านการบริหารและพัฒนาการกระจายสินค้า การบริหารคลังสินค้าและขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

 

ติดต่อสอบถาม
คุณจันจิรา  โทร. 02-785-5555 ต่อ 5865 / 4223

สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »