ตำแหน่งงานไทยเบฟ

ตำแหน่งงานไทยเบฟ

เพราะเราเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจ ไทยเบฟได้มีการออกแบบแผนการพัฒนาแนวทางและระบบที่นำไปสู่แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้ว่าเราจะมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายและความปรารถนาในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน แบ่งปันเส้นทางและวิสัยทัศน์เดียวกันซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในอนาคต พนักงานของเราได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาผ่านกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เรากำลังมองหาผู้มีศักยภาพสูงในการเข้าร่วมทีมที่ประสบความสำเร็จของเรา

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เรากำลังมองหาผู้มีศักยภาพสูงในการเข้าร่วมทีมที่ประสบความสำเร็จของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทยเบฟ คุณสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.thaibev.com

Title Job Family ตำแหน่งที่ตั้ง Company วันที่ Sort descending
รีเซ็ต
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-นครปฐม
กำแพงแสน, TH, 73140 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B
Sales กำแพงแสน, TH, 73140 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
สายไหม, TH, 10220 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97
Sales สายไหม, TH, 10220 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
สวนหลวง/ประเวศ, TH, 10250 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7
Sales สวนหลวง/ประเวศ, TH, 10250 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
Customer Management Officer / Senior - CVM
จตุจักร, TH, 10900 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3-customer-Management-Officer-Senior-CVM-10-10900
Sales จตุจักร, TH, 10900 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี - CVM
จตุจักร, TH, 10900 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Finance ThaiBev %E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5-CVM-10-10900
Finance จตุจักร, TH, 10900 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ราชบุรี
โพธาราม, TH, 70120 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8
Sales โพธาราม, TH, 70120 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ชุมพร
หลังสวน, TH, 86110 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
Sales หลังสวน, TH, 86110 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส-CVM-กรุงเทพฯ
จตุจักร, TH, 10900 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
Sales จตุจักร, TH, 10900 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
บึ่่งกุ่ม, TH, 10240 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8
Sales บึ่่งกุ่ม, TH, 10240 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
ทวีวัฒนา, TH, 10170 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
Sales ทวีวัฒนา, TH, 10170 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-พังงา
เมืองพังงา, TH, 82000 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B1
Sales เมืองพังงา, TH, 82000 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-จันทบุรี
โป่งน้ำร้อน, TH, 22140 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%88
Sales โป่งน้ำร้อน, TH, 22140 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
ผู้จัดการสำนักงานโมเดิร์นเทรด OMT (BKK-East)
Chatuchak, TH, 10900 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev Chatuchak-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%94-OMT-%28BKK-East%29
Sales Chatuchak, TH, 10900 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร, TH, 74000 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81
Sales เมืองสมุทรสาคร, TH, 74000 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ปทุมธานี
คลองหลวง, TH, 12120 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1
Sales คลองหลวง, TH, 12120 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ตราด
เมืองตราด, TH, 23000 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
Sales เมืองตราด, TH, 23000 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-เพชรบุรี
หัวหิน, TH, 76000 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8
Sales หัวหิน, TH, 76000 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
พระนคร, TH, 10200 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97
Sales พระนคร, TH, 10200 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ปทุมธานี
คลองหลวง, TH, 12120 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7
Sales คลองหลวง, TH, 12120 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-เพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี, TH, 76000 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7
Sales เมืองเพชรบุรี, TH, 76000 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-พังงา
เมืองพังงา, TH, 82000 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B1
Sales เมืองพังงา, TH, 82000 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร, TH, 74000 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81
Sales เมืองสมุทรสาคร, TH, 74000 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส-CVM-กรุงเทพฯ
จตุจักร, TH, 10900 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
Sales จตุจักร, TH, 10900 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน/อาวุโส - CVM
จตุจักร, TH, 10900 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Administration ThaiBev %E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99
Administration จตุจักร, TH, 10900 ThaiBev 22 ก.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-นครสวรรค์
ท่าตะโก, TH, 60160 22 ก.ค. 2561 0.00 กม. ThaiBev Sales ThaiBev %E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7
Sales ท่าตะโก, TH, 60160 ThaiBev 22 ก.ค. 2561