แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ - PAN Inter

วันที่: 9 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ อะไหล่ และ อุปกรณ์ PAN Inter

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดซื้อสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้แก่โรงงานต่างๆ ของกลุ่มไทยเบฟฯ ได้แก่ โรงงานสุรา, โรงงานเบียร์ ฯลฯ เป็นต้น โดยเป็นสินค้าหรือบริการทางวิศวกรรมประเภทอะไหล่ เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานหรือคู่มือ (Technical Manual)
  • จัดซื้อสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพสินค้า จำนวน กำหนดตรงตามที่ต้องการและสม่ำเสมออย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนรวมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สินค้า/บริการขององค์กร

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
  • สามารถคำนวณพื้นที่ ปริมาตร ความถ่วงจำเพาะ อัตราการไหลที่จำเป็นในงานวิศวกรรมพื้นฐาน
  • สามารถอ่านและเข้าใจ Drawing ทางด้านงานวิศวกรรมได้
  • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ อ่าน/ฟัง ในระดับปานกลาง และทางด้าน พูด/เขียนในระดับเบื้องต้น

 

ติดต่อสอบถาม

                                              คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร   โทร. 02-785-7213

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110