แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่บัญชี G/L - TBR

วันที่: 30 มี.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ บัญชี G/L – TBR

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่นใน SAP ระบบ FI
 • บันทึกการเบิกชดเชยเงินสดย่อยของสาขาต่าง ๆ ในระบบ FI
 • บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในระบบ FI
 • บันทึกรายการอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับ จ่ายเงินในระบบ FI
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเจ้าหน้าที่ตามสาขาเกี่ยวกับเอกสาร ใบกำกับภาษี ชื่อบัญชีที่จะบันทึก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ จ่ายเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ออกตรวจเช็คทรัพย์สินของสาขา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบัญชี และ ระบบ SAP (Module FI)
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบบัญชี, ความรู้ทางบัญชี - ภาษีอากร
 • มีความสามารถในการจัดทำรายงานและเก็บข้อมูลตัวเลขทางบัญชีเพื่อการวิเคราะห์
 • ใช้งาน Word / Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความอดทน

 

ติดต่อสอบถาม

คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร   โทร. 02-785-7213

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110