เจ้าหน้าที่ส่งออก

วันที่: 14 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

เจ้าหน้าที่ส่งออก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    ติดต่อประสานงานกับโรงงานและบริษัทในเครือ

    ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งออก

    ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามเเผนการส่งออก

    จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออก

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรการ, การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

    มีประสบการณ์ทำงานด้านงานส่งออก 0-3 ปี

    มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

    มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคลโทร. 02785555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: