แชร์ตำแหน่งงานนี้

Assistant Filed Merchandise Supervisor-Modern Trade

วันที่: 22 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่บริหารพนักงานจัดเรียงสินค้า (Assistant Filed Merchandise Supervisor)-Modern Trade

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานห้างแต่ละสาขาในการส่งตัวพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าปฎิบัติงานประจำสาขาในแต่ละพื้นที
 • ประสานงานกับห้างแต่ละสาขาเพื่อนำแผนการทำงานของบริษัทฯไปปฎิบัติในแต่ละสาขาให้สอดคล้อง กับเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ประสานงานกับทีมขาย เพื่อนำกิจกรรมของทีมขาย ไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
 • อบรบขั้นตอนการทำงานในแต่ละสาขาให้กับ PC &  Merchandiser (งาน operation)
 • ตรวจสอบการทำงาน พนักงาน PC &  Merchandiser
 • รายงานความเคลื่อนไหว กิจกรรมพิเศษคู่แข่ง
 • รายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมสาขาตามแผนงาน  Quality Distribution Visibility Price Promotion  Persuasion
 • งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อนุปริญญาด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เคยผ่านงานการคุมพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้าในบริษัทฯสินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

​​​​​​​ติดต่อสอบถาม

คุณมลฤดี แม่นธนู          โทร. 02-7857878 ต่อ 6004 มือถือ 098-2793303

E-mail : molrudee.m@thaibev.com

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110