แชร์ตำแหน่งงานนี้

Filed Merchandise Supervisor-Modern Trade

วันที่: 22 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: จตุจักร, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

หัวหน้าทีมบริหารพนักงานจัดเรียงสินค้า (Filed Merchandise Supervisor)-Modern Trade

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบการทำงาน การปฎิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ประสานงาน และPC & Merchandiser ในแต่ละพื้นที่
 • ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทหรือ Key A/C จัดขึ้นให้เป้าลุเป้าหมาย
 • ตรวจสอบรายงานสินค้า OOS ร้านค้าปลีก โปรโมชั่น ในแต่ละช่องทาง
 • ตรวจสอบรายงานจากการสำรวจ การบันทึกข้อมูลตลาด ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ทั้งด้านราคาสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆจัดหาพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • อบรบพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานค่าแรง ค่าจัดเรียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆของพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด
 • จัดทำสรุปรายงาน อัตราการเข้า-ออก ของพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้า
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่ประสานงาน และ พนักงานพีซีและจัดเรียงสินค้า
 • ประสานงานผู้จัดการสาขา จัดแผนกิจกรรมของห้างให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เคยผ่านงานการควบคุมพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้าในบริษัทฯสินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
 • มีการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม

คุณมลฤดี แม่นธนู                  โทร. 02-7857878 ต่อ 6004 มือถือ 098-2793303

E-mail : molrudee.m@thaibev.com

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110