เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ขอนแก่น

วันที่: 7 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: น้ำพอง, TH, 40140

เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ขอนแก่น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท   

    เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

    วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้าและบริษัท

    สรุปยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

   ‒     สามารถประจำต่างจังหวัดได้

   ‒     สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

   ‒     มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: