แชร์ตำแหน่งงานนี้

Cold Drink Equipment Manager

วันที่: 5 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: บางเขน, TH

บริษัท: ThaiBev Group

- จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี (Annual Operations Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และวางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี
- บริหารและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการระบบอุปกรณ์เครื่องเย็นของบริษัทฯ และ Implement กับทุกภูมิภาคและทุกสาขา เช่น ดารวิเคราะห์และกำหนดจุดคุ้มทุน การใช้งานตู้เย็น และกำหนดแนวทางในการจัดส่ง จัดซ่อม, Service  รวมทั้งการ แนวทางใช้งานแก่ลูกค้า/คู่ค้า

 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี ทุกสาขา

- ประสบการณ์ด้านอุปกรณ์เครื่องเย็น และการบริหารงานองค์กรที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ 10 ปีขึ้นไป