แชร์ตำแหน่งงานนี้

Sales Capability Specialist

วันที่: 29 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: บางเขน, TH

บริษัท: ThaiBev Group

- ออกแบบกระบวนการการพัฒนาทีมขายให้บรรลุเป้าหมายการขาย และระดับความสามารถของพนักงานขายในแต่ละตำแหน่ง, กระบวนการวัดผลรายบุคคล และหลักสูตรและวางแผนการสอน
- ดำเนินการจัดฝึกอบรม และขออนุมัติงบประมานและบริหารค่าใช้จ่ายของหลักสูตรขายให้เป็นไปตามที่กำหนด และ เกิดประโยชน์สูงสุดในการอบรม
- จัดทำ Training Need สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขาย
- ถ่ายทอดเทคนิคนิคการอบรมให้กับ Sales Trainer 

 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือโททุกสาขา

- ประสบการณ์ในการทำงาน Sales Capability หรือ Sales Trainer อย่างน้อย 3 ปี 
- ถ้าสามารถเป็น Trainer ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ