ล้างภาชนะ - Eat Pot สาขา Siam Square 1

Date: 03-Nov-2018

Location: ปทุมวัน, TH, 10330

Apply now »

ล้างภาชนะ - Eat Pot สาขา Siam Square 1

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ล้างภาชนะ

    ล้างอุปกรณ์

    ดูแลงานทำความสะอาดครัว

 

คุณสมบัติ

 

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

มีประสบการณ์ขับรถส่งของ อย่างน้อย 1 ปี

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน

 

ติดต่อสอบถาม

คุณกนกออน                                   โทร. 081-42223200

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

Apply now »