แชร์ตำแหน่งงานนี้

ช่างเทคนิค (งานไฟฟ้า) - สายการผลิตสุรา

วันที่: 22 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: พญาไท, TH, 10400

บริษัท: ThaiBev Group

 ช่าง เทคนิค (งาน ไฟฟ้า) สายการผลิตสุรา 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ตรวจวัดค่าความต้านทานสายดินของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • บำรุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
  • จัดทำงานเขียนแบบไฟฟ้าและถ่ายแบบงานไฟฟ้า
  • ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามแบบและทันความต้องการใช้งาน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Auto Cad
  • สามารถอ่านแบบงานไฟฟ้า
  • มีทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

 

ติดต่อสอบถาม

คุณกมลรัตน์ คุ้มประไพ   โทร. 02-278-4321 ต่อ 1115

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110