พนักงานควบคุมเครื่องจักร

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: ศรีมหาโพธิ, TH, 25140

ลักษณะงาน

  - ดำเนินการบำรุงรักษาและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้การผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ปรับปรุงงาน

  - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  - วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช. สาขาช่างกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า ฯลฯ , ปวส.สาขา ช่างกล/ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า ฯลฯ

  - มีพื้นฐานด้านการควบคุมเครื่องจักร                                                          

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: