แชร์ตำแหน่งงานนี้

หัวหน้าทีมขาย (Sales Associate) / HORECA ประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 11 พ.ย. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: หัวหิน, TH, 77110

บริษัท: ThaiBev Group

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

•    รับผิดชอบบริหารการขายสินค้าในช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม และการกระจายสินค้า
•    เปิดร้านค้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจำหน่าย และครอบคลุมพื้นที่การขาย
•    วางแผนและจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้า
•    ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขาย (POSM) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายทางการตลาดของบริษัท
•    วางแผนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม เพื่อผลักดันสินค้าให้มีจำหน่ายตามเป้าหมายที่กำหนด

 

คุณสมบัติ


•    ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือในธุรกิจโรงแรม อย่างน้อย 3 ปี
•    มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) 
     ในช่องทางโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
•    มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และสามารถขับรถยนต์ได้
•    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อสอบถาม
คุณฑิฆัมพร ทับสาร                          โทร. 02-785-5555 ต่อ 5568
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด