แชร์ตำแหน่งงานนี้

หัวหน้าแผนกนิติกรรมสัญญา

วันที่: 3 พ.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: ห้วยขวาง, TH, 10310

บริษัท: ThaiBev Group

- ควบคุมและให้คำปรึกษาจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
- ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทกฎหมายภายนอก ตามสัญญาว่าจ้าง
- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น จดทะเบียนกรรมการเข้าออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัท เพิ่มทุนลดทุน

 

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี หรือโท กฎหมาย
- ประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา ด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป
- ทักษะด้านภาษาอังกฤษดี