เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-ห้วยขวาง,จอมทอง,บางนา,ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วันที่: 28 พ.ย. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: ห้วยขวาง, TH, 10310

เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-กรุงเทพฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ขายสินค้าประเภทกลุ่มเครื่องดื่ม Non-Alcohol ในกลุ่มลูกค้าร้านค้าส่ง ในเขตจังหวัด และพื้นที่รับผิดชอบโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ห้างท้องถิ่น ยี่ปั่ว ร้านค้าส่ง เป็นต้น

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

   ‒     มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1-2 ปี

   ‒     หากมีประสบการณ์ด้านการขาย กลุ่มลูกค้าร้านค้าส่งในต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   ‒     มีรถยนต์ (กระบะ) พร้อมใช้งาน

ติดต่อสอบถาม

คุณพิมพ์มาดา กาฬภักดี                   โทร. 02-783-9100 ต่อ 9649

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: