เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ

Date: 08-Sep-2018

Location: Chatuchak, TH, 10900

URGENTLY REQUIRED !!!

เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ-ภูมิภาค

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→ปฏิบัติงานรับคำสั่งซื้อ-สั่งขน จากลูกค้าภายในและภายนอกบริษัท

→ติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

→เสนอแนะและพัฒนารูปแบบการรับคำสั่งซื้อ ขนส่ง และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี  ด้านการจัดการโลจิสติกส์ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคำสั่งซื้อ การจัดการข้อมูลคลังสินค้า การขนส่ง ตั้งแต่ 0-3 ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02-785-5555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900