เจ้าหน้าที่สรรหา

วันที่: 11 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: TH

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ การจัดการ บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาอย่างน้อย 2 ปี

3.มีทักษะในการเจรจาและการสื่อสาร

4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

ลักษณะงาน

1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.วิเคราะห์และควบคุมอัตรากำลัง

3.ดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Program)

4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: