ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี

วันที่: 14 พ.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองชลบุรี, TH, 20000

ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำป้ายไฟฟ้า ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี  เครื่องเสียง ตกแต่งสถานที่ 

    ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง แสง สีให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด

    ติดตั้งป้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แสง สี  เครื่องเสียง ตกแต่งสถานที่ ก่อนเริ่มงาน ระหว่างงาน หลังเสร็จงานให้เรียบร้อย และตามระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

     ปวช. - ปวส. / ป.ตรี สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

     มีทักษะงานทางด้านไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง

     มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ปี

     มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

ติดต่อสอบถาม

คุณชลิตตา เดินสันเทียะ                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: