เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ Non - Alcohol-Sales Support-นครปฐม

วันที่: 11 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองนครปฐม, TH, 73000

เจ้าหน้าที่ ข้อมูล และ สถิติ Non - Alcohol-Sales Support-นครปฐม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำรายงานขาย / เปรียบเทียบ รวมภาค

    จัดทำรายงานขาย Ag  รายตัว/SKU/เปรียบเทียบเป้าหมาย

    จัดทำรายงานขาย CV , ON TRADE รายตัว/SKU,รายงานค้างขน Ag

    จัดทำรายงานยอดขายจริง Ag ทุก SKU-ขายจริงเทียบเป้าหมาย ปีก่อน & ปีนี้

    จัดทำรายงานยอดขายจริง Sup Ag ทุก SKU

    จัดทำรายงาน stock ทุก SKU- อายุเบียร์ ร้านเอเย่นต์,รายงานอายุเบียร์ – Non Al ในโกดัง,หน่วยขาย

    จัดทำ และรวบรวมรายงานภาษีสุรากลั่น / ส่วนแบ่งการตลาด

    จัดทำข้อมูลการกระจายสินค้า ร้านซับทุก SKU,การกระจายสินค้า Non Al ,การกระจายสินค้าร้านสวัสดิการทหาร

    รายงานการตั้งกองโชว์ Chang Export

    สรุปรวมค่าคอมมิชชั่นทุกตำแหน่ง เพื่อเป็นสถิติ

    รับ-ส่งเอกสาร, ประสานงานและติดตามงานจาก สนง/สนญ

     รวบรวมแผนเยี่ยมร้านค้าของ ผจก.และ ผช.ผจก.TT , On Trade  ทุกท่าน

    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ด้านสถิติข้อมูล 2 ปี

     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

     มีทักษะทางด้านการใช้ computer และ Excel ขั้นสูง

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: