เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ (สำนักงานใหญ่)

วันที่: 11 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองนครปฐม, TH, 73000

เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ (สำนักงานใหญ่)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    ดำเนินการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเล็ก หลักฐานของหน่วยขายให้มีความถูกต้องครบถ้วนไปตามระเบียบบริษัท

→    ดำเนินการตรวจสอบปริมณสินค้าและทรัพย์สิน วัสดุส่งเสริมการขาย อุปกาณ์ส่งเสริมการขายอุปกรณ์เบียร์สดให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบบริษัท

→    ดำเนินการตรวจสอบลูกหนี้และภาชนะบรรจุ วัสดุส่งเสริมการขาย อุปกาณ์ส่งเสริมการขายอุปกรณ์เบียร์สดให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบบริษัท

→    ดำเนินการตรวจสอบการจ่ายสินค้าแถม เผยแพร่รางวัลให้กับร้านค้า ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามนโยบายบริษัท

→    สรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติ

‒     ปริญญาตรีด้านบัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

‒     มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ด้านการตรวจสอบ 1ปี

‒     มีความรู้ในเรื่องภาษีและระบบงานบัญชี

‒     มีทักษะทางด้านการใช้Computer

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

  •  

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: