เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-ประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองประจวบคีรีขันธ์, TH, 77000

เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-ประจวบคีรีขันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade เพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า  โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3)

    สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค

    สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า

    ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก

    ดำเนินการและดูแลควบคุมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ให้ตรงตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

    จัดกิจกรรมกระตุ้นการขายกับร้านออนเทรดเป้าหมาย  เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า ตามนโยบายและ เป้าหมายทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   ‒     ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี

   ‒     สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี 

ติดต่อสอบถาม

คุณชลิตตา เดินสันเทียะ                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: