เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติแคชแวน-Sales Support-ภูเก็ต

วันที่: 3 ธ.ค. 2561

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองภูเก็ต, TH, 83000

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติแคชแวน-Sales Support-ภูเก็ต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    เป้าหมายของตำแหน่งนี้ จัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของสิ้นค้ารายชนิด รวบรวมข้อมูลยอดขายประจำเดือน เพื่อเปรียบเทียบ และจัดทำเปรียบเทียบยอดขายของแต่ละงาน จัดทำยอดขายแยกชนิด ประจำวัน/ประจำเดือนเพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์ สรุป วิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ 

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     มีประสบการณ์ด้านสถิติข้อมูล 2 ปี

   ‒     มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินการธุรกิจของบริษัท

   ‒     มีทักษะทางด้านการใช้ Computer และExcel ขั้นสูง

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: