ช่างเบียร์สด-สายธุรกิจเบียร์-มุกดาหาร

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองมุกดาหาร, TH, 49000

ช่างเบียร์สด-สายธุรกิจเบียร์-มุกดาหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้ง รื้อถอน เก็บรักษา เครื่องและอุปกรณ์ เบียร์สด 

    เยี่ยมร้านตามแผนงานที่กำหนดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า  และจัดทำ Visit  Card ที่ร้านค้า

    ตรวจเช็คเครื่องและอุปกรณ์เบียร์สด ในร้านค้าให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด

    ตรวจนับและจัดทำรายงานอุปกรณ์และเครื่องเบียร์สด ที่มีอยู่ในร้านค้า

คุณสมบัติ

   ‒     ปวช. – ปวส / ปริญญาตรี ด้านช่างไฟฟ้า  อิเล็คทรอนิด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     ประสบการณ์ด้านช่าง  การซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปี 

   ‒     มีทักษะในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องทำความเย็น

   ‒     มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

   ‒     มีทักษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมในแต่ละงาน

ติดต่อสอบถาม

คุณชลิตตา เดินสันเทียะ                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: