เจ้าหน้าที่สโตร์เบียร์-อีเว้นท์-Sales Support-ราชบุรี

วันที่: 11 ก.พ. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองราชบุรี, TH, 70000

เจ้าหน้าที่สโตร์เบียร์-อีเว้นท์-Sales Support-ราชบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ควบคุม ดูแล การเบิกจ่าย และควบคุมสต็อก

    จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ 

    ดูแลระบบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสโตร์อีเว้นท์

    ตรวจสอบ ดูแล รักษา ทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

    ทำรายงานเครื่องมือ อุปกรณ์

    งานอื่น ๆตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

     ปวส./ ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการมาก่อน

     หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office

     มีความรู้ในการจัดเก็บสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เป็นหมวดหมู่

     มีความรู้ในการบริหารการใช้พื้นที่คลังที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

     มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์

     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

     มีความละเอียดรอบคอบ

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: