เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-สกลนคร

วันที่: 10 ก.ย. 2562

เจ้าหน้าที่ ขาย-แคชแวน-สกลนคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท   

→    เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

→    วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้าและบริษัท

→    สรุปยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

   ‒     ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   ‒     สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้

   ‒     สามารถประจำต่างจังหวัดได้

   ‒     สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

   ‒     มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช                    โทร. 02-785-5555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110