เจ้าหน้าที่การเงินเบียร์-ออนเทรด

วันที่: 15 มี.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองสมุทรสงคราม, TH, 75000

เจ้าหน้าที่การเงินเบียร์-ออนเทรด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

→    จัดทำสรุปเงินจากการขายสินค้าจากหน่วยขายออนเทรด และหน่วยขายแคชแวน

→    ตรวจสอบเงินจากการขายที่หน่วยขายนำฝากธนาคาร

→    สรุปรายงานการเงินที่จะโอนเข้ามายังสำนักงานใหญ่

→    งานอื่น ๆตามที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

→    ปวส สาขาการเงิน

→    มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาก่อน

→    มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

→    มีทักษะทางด้านการใช้ computer

→    มีทักษะในสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

→    มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์

→    มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

→    มีความละเอียดรอบคอบ

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร   โทร. 02-785-7878 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: