เจ้าหน้าที่ธุรการเบียร์ -Sales Support-สุราษฎร์ธานี

วันที่: 13 ส.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองสุราษฎร์ธานี, TH, 84000

 เจ้าหน้าที่ธุรการเบียร์ -Sales Support-สุราษฎร์ธานี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำสัญญาเช่าหน่วยขายและสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย

    รับเรื่องแจ้งซ่อมยานพาหนะและจัดเก็บสถิติค่าใช้จ่ายในการซ่อมยานพาหนะแต่ละคัน

    จัดทำสรุปการเบกค่ารับรองของภาค และ ผจก.

    จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายน้ำมันและติดตามสลิปน้ำมันในแต่ละเดือน

    แจ้งซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุดเสียหาย พร้อมดูแลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

    จัดทำ จัดเก็บบัตรเครดิตเติมน้ำมัน

    จัดพิมพ์จดหมาย และจัดเก็บเอกสารหนังสือเข้า-ออกตามที่ได้รับมอบหมาย

    จัดซื้อจัดเก็บ ควมคุมสต๊อกเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในบริษัทและตามหน่วยต่างๆ

 

คุณสมบัติ

     ปริญญาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

     มีประสบการณ์ด้านธุรการมาก่อนอย่างน้อย 1  ปี

     มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

     มีความเข้าใจในกฏระเบียบของอรค์กรเป็นอย่างดี

     มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     มีทักษะด้านการสื่อสาร

     มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ 

ติดต่อสอบถาม

คุณธนาคาร สุวรรณเพชร                   โทร. 02-785-5555 ต่อ 4653

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: