หัวหน้าทีมขาย HORECA / เชียงใหม่

วันที่: 31 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมืองเชียงใหม่, TH, 50000

URGENTLY REQUIRED !!!

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·         รับผิดชอบบริหารการขายสินค้าในช่องทาง HORECA และการกระจายสินค้า

·         เปิดร้านค้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจำหน่าย และครอบคลุมพื้นที่การขาย

·         วางแผนและจัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตราสินค้า

·         ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขาย (POSM) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายทางการตลาดของบริษัท

·         วางแผนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในช่องทาง HORECA เพื่อผลักดันสินค้าให้มีจำหน่ายตามเป้าหมายที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

·         ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

·         มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือในธุรกิจโรงแรม อย่างน้อย 3 ปี

·         มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในช่องทาง HORECA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค

·         มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน และสามารถขับรถยนต์ได้

·         สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

ติดต่อสอบถาม

คุณฑิฆัมพร ทับสาร โทร. 02-785-5555 ต่อ 5568

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: