แชร์ตำแหน่งงานนี้

ช่างเบียร์สด-ฉะเชิงเทรา

วันที่: 22 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 24000

บริษัท: ThaiBev Group

ช่างเบียร์สด - สายธุรกิจเบียร์ - ฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                     

→    ดูแล ซ่อมบำรุง ติดตั้ง รื้อถอน เก็บรักษา เครื่องและอุปกรณ์ เบียร์สด 

→    เยี่ยมร้านตามแผนงานที่กำหนดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า

→    ตรวจเช็คเครื่องและอุปกรณ์เบียร์สด ในร้านค้าให้พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตามแผนงานที่กำหนด

→    ตรวจนับและจัดทำรายงานอุปกรณ์และเครื่องเบียร์สด ที่มีอยู่ในร้านค้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

‒     เพศชาย วุฒิปวช. ปวส. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

‒     มีประสบการณ์งานช่าง งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

‒     ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ติดต่อสอบถาม

คุณจิดาภา หรือ คุณสสิธร  โทร. 02-078-5896, 098-250-6912-13

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

คุณจิดาภา หรือ คุณสสิธร            โทร. 02-078-589