แชร์ตำแหน่งงานนี้

หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์ - ขอนแก่น

วันที่: 22 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 40000

บริษัท: ThaiBev Group

Key Responsibilities (หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก) 

- กำหนดแผนเข้าเยี่ยมร้านซับเอเย่นต์อย่างชัดเจน โดยการแบ่งประเภทร้านใหญ่ และร้านเล็ก

- แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซับเอเย่นต์ได้รับทราบอย่างชัดเจน

- วิเคราะห์และติดตามผลงานกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านซับเอเย่นต์เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด

- ดูแลและควบคุมราคาสินค้า ให้เป็นไปตามราคาโครงสร้างของบริษัท

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย

- ผลักดันสินค้าและกระจายสื่อเข้าร้านซับเอเย่นต์

- จัดทำข้อมูลเอเย่นต์และซับเอเย่นต์ ให้เป็นระบบและสมบูรณ์

- จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร   

- ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                           

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายและการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย3ปี                                           

- ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ติดต่อสอบถาม 
คุณจิดาภา เจริญสิงห์   เเละคุณสสิธร มีชัย   โทร. 02-078-5896, 098-250-6912-13
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110