แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ปราจีนบุรี

วันที่: 22 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 25000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ขาย - ออนเทรด - ปราจีนบุรี

หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                     

- เข้าเยี่ยมร้านค้าออนเทรดเพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้านั้นๆ  โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค                                                                                                                                                   -

- สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า                 

- ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก ดำเนินการและดูแลควบคุมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ให้ตรงตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำหนด                                                                                                                                         

- จัดกิจกรรมกระตุ้นการขายกับร้านออนเทรดเป้าหมาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า ตามนโยบายและ เป้าหมายทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                  

- มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป                                                                                                             

- ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจเบียร์ 02-078-5896, 098-250-6912-13

คุณจิดาภา  E-mail : Jidapa.ch@thaibev.com /คุณสสิธร E-mail: sasithorn.me@thaibev.com

คุณวรารัตน์ E-mail: wararat.c@thaibev.com

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110