แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป - สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

วันที่: 17 พ.ย. 2563

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 12000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ บัญชี ทั่วไป สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารด้านการขายที่เป็นรายได้หลักของกิจการในระบบ SAP เช่นใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้
 • บันทึกรายการรับเงินจากการให้เช่าพื้นที่ และบริการต่าง ๆ
 • ทำหน้าที่ในงานด้านธุรการของแผนกบัญชี
 • จัดเก็บเอกสารเข้าและให้เลขที่หนังสือออก พร้อมเก็บสำเนาหนังสือออก
 • จัดทำเอกสารใบขอซื้อของแผนก
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติอบรมของแผนก
 • จัดทำเอกสาร และเก็บข้อมูลทางด้านบัญชีตามคำสั่ง
 • ดูแลและจัดการเบิกเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับแผนกบัญชี

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ SAP ที่มีความสำคัญในการใช้งานที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับงานด้านบัญชี
 • มีความรู้ และเข้าใจมาตรฐานบัญชีที่บริษัทใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบการเงิน

 

ติดต่อสอบถาม

คุณก้อยกนก สำนักวงศ์  โทร. 02-598-2850-2 ต่อ 2016

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110