แชร์ตำแหน่งงานนี้

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายร้านค้าปลีก - สายธุรกิจเบียร์ พื้นที่สระแก้ว

วันที่: 6 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 27000

บริษัท: ThaiBev Group

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายร้านค้าปลีก - สายธุรกิจเบียร์

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนการเข้าเยี่ยม (Route Plan) และจัดกิจกรรมสำหรับร้านค้าปลีกเป้าหมายตามที่บริษัทฯกำหนดในเขตที่รับผิดชอบ

- เข้าเยี่ยมร้านค้าเป้าหมายตามแผนการเยี่ยมเพื่อสื่อสารแนวทางการส่งเสริมการขาย ดูแลการตั้งโชว์และสต็อกสินค้า การติดสื่อต่าง ๆ ตามแนวทางที่บริษัทฯกำหนด เพื่อให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ต้องตา ต้องใจแก่ผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้า

- ประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับร้านค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้บรรลุผลสำเร็จ

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าเป้าหมาย สามารถทำให้เจ้าของร้านค้ามีแรงจูงใจในการสต็อกสินค้า และช่วยเชียร์ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน

- สังเกตุและจดบันทึกข้อมูลการขายต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าและรายงานให้บริษัทฯรับทราบทุกเดือน หรือตามที่บริษัทฯกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร   

- ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                           

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายและการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย3ปี                                           

- ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายธุรกิจเบียร์ 02-078-5896, 098-250-6912-13

คุณจิดาภา  E-mail : Jidapa.ch@thaibev.com /คุณสสิธร E-mail: sasithorn.me@thaibev.com

บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110