แชร์ตำแหน่งงานนี้

Sales Supervisor - On Trade- Prachinburi

วันที่: 22 ก.พ. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: เมือง, TH, 25000

บริษัท: ThaiBev Group

Sales Supervisor - On Trade- Prachinburi

 หน้าที่และควารับผิดชอบ                                                                                                                    

  • ควบคุมเรื่องการเบิกจ่าย/ส่งสินค้าและสื่อส่งเสริมการขายรวมทั้งรับผิดชอบในการสรุปรายงานยอดขายและยอดเงินสดจากการขายของทีมในแต่ละวันโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการดูแลรักษาเงินสดของบริษัทอย่างเคร่งครัด
  • จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง
  • ควบคุมการกระจายสื่อและวัสดุส่งเสริมการขายให้ตรงตามเป้าหมายทั้งร้านค้า และชนิดสินค้าแต่ละชนิดตามนโยบายทางการตลาดของบริษัท
  • ประสานงานกับทีมงาน Event ในการควบคุมดูแลสินค้าคู่แข่ง ในบริเวณพื้นที่จัดงานกิจกรรมรอบนอก
  • วางแผนงานขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการวางแผนกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริม  การขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร   

  • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขายและการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย3ปี                                           
  •   ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ติดต่อสอบถาม 
คุณจิดาภา เจริญสิงห์   เเละคุณสสิธร มีชัย   โทร. 02-078-5896, 098-250-6912-13
สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Thaibev Quarter เลขที่ 62 ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110