แชร์ตำแหน่งงานนี้

วันที่: 11 มิ.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Bangkok, TH, 10230

บริษัท: ThaiBev Group

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ออกแบบ เรียบเรียง ลำดับภาพ ตัดต่อชิ้นงานให้มีความสอดคล้องและเข้าใจง่าย
2. ตัดต่อชิ้นงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อสนับสนุนงานให้ตรงกับผู้ใช้งาน
4. จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ใน Storage ให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
5. ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

 

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการตัดต่อภาพ

3. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้เป็นอย่างดี