ครูผู้ฝึกสอน

วันที่: 11 ม.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

ครูผู้ฝึกสอน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    จัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการทำงานภาคสนาม

    มีส่วนร่วมจัดทำและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการขับขี่รถบรรทุก รถฟอร์คลิฟท์ ตลอดจนการกำหนดบททดสอบทั้งภาคทฏษฏีและภาคปฏิบัติ

    วางแผนจัดตารางการเรียนการสอนให้กับกลุ่มครูผู้สอน

คุณสมบัติ

    มีประสบการณ์ในการสอนขับรถอย่างน้อย 5 ปี

    มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

    มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำที่ดี

ติดต่อสอบถาม

คุณจันจิรา โฉมช่วย โทร. 027855555 ต่อ 4223

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: