เจ้าหน้าที่บัญชี

วันที่: 11 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

เจ้าหน้าที่บัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    จัดทำและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของธุรกิจ

    จัดทำและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายหน่วยงาน(งบหน่วย) เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถควบคุมให้เหมาะสม และไม่เกิดความเสียหาย

    จัดทำงบประมาณประจำปี และติดตามการเปรียบเทียบงบประมาณ

    รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรี/โท  สถิติ  บัญชี  บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  วิศวกรรม เป็นต้น

    มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ  ความรู้ด้านคลังสินค้า การบริหารทรัพย์สิน Asset Management  อย่างน้อย 7 ปี

    มีความรู้ในเรื่อง Fast Moving Consumer Goods (FMCG) การจัด Shelf Display, Space & Facility Management

    มีทักษะทางด้านการใช้  MS Office โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง

ติดต่อสอบถาม

คุณปวริศร์ แฉ่งพานิช  โทร. 02-785-5555 ต่อ 4719

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: