แชร์ตำแหน่งงานนี้

Assistant Other Modern Trade Manager East 1

วันที่: 22 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการตลาดและขายสินค้าเครื่องดื่มหรือสินค้าอุปโภคบริโภค FMCG ไม่น้อยกว่า 5 ปี

-มีความเข้าใจในกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทาง Supermarket หรือ Modern Trade ท้องถิ่น(ถ้าเป็นภาคตะวันออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีประสบการณ์ด้านการวางแผนธุรกิจและมีการนำแผนไปปฏิบัติได้จริง เช่นการทำBusiness Review เป็นต้น

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้