แชร์ตำแหน่งงานนี้

Key Account Executive

วันที่: 19 ก.ค. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Chatuchak, TH, 10900

บริษัท: ThaiBev Group

URGENTLY REQUIRED !!! 

Key Account Executive

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  • ดำเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชารวมถึงหาโอกาสในการเพิ่มยอดขายและแก้ไขปัญหาในสาขาของห้างที่รับผิดชอบ 

  •  รับผิดชอบงานเอกสารและให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยอดขาย, ค่าใช้จ่าย, ผลงานเชิงรูปธรรม) ตามที่ร้องขอทั้งในลักษณะงานประจำ และร้องขอพิเศษ 

  •  ร่วมให้ข้อมูลในการพัฒนา/เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง/ขีดความสามารถของบริษัทฯ ต่อช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ศึกษา/ให้ข้อมูลผลกระทบ/วิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงลบที่อาจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน/ทีมงาน พร้อมเสนอแนวทางการทำงานประกอบพร้อมตัดสินใจในการนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ 

  •  วางแผน ดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านค้ารวมถึงการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า(ผู้มีอำนาจในสาขา) / เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า 

  •  ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทและ Promotion กับทีม Operation ของร้านค้า 

  •  ประสานงานร่วมกับทีม Field Merchandise ในการทำงาน Operation ที่หน้าร้าน 

 

 

คุณสมบัติ 

  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG อย่างน้อย 3 ปีในช่องทาง Modern Trade 

  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องดื่ม หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ติดต่อสอบถาม 

คุณ Angkana Krivong Tel : 02-785-7878 # 6003 

Office Of Human Capital