หัวหน้าแผนกบัญชีแคชแวน

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Mueang Chiang Mai, TH, 50100

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกำหนดเวลา
 • กำกับดูแล- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี และเอกสารนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายของสาขา ให้อยู่ในงบประมาณ ตามนโยบายของผู้บริหาร
 • ควบคุม ดูแลเอกสารบัญชี การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารทางด้านภาษีอากร และนำส่งภาษีภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
 • รวบรวมข้อมูลและรายละเอียด เพื่อจัดทำรายงานทางด้านบัญชีแก่สำนักงานใหญ่และผู้ตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีมาก่อน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • มีทักษะทางด้านการใช้  computer
 • มีความรู้ด้านระบบงานบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินและการแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชี

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: