แชร์ตำแหน่งงานนี้

หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด

วันที่: 7 เม.ย. 2564

ตำแหน่งที่ตั้ง: Pattaya, TH, 20000

บริษัท: ThaiBev Group

  • เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade เพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย (QDVP3)
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริม  การขาย และสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค
  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน PG เพื่อผลักดันให้มีการบริโภคสินค้าของบริษัท และควบคุมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย  ให้ตรงตามแนวทางและเงื่อนไขที่กำหนด