เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

วันที่: 13 มิ.ย. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: Wangnoi, TH, 13170

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

    ประสานงานกับทางบริษัท ลูกค้า และทีมงาน

    สร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า

คุณสมบัติ

    ปริญญาตรีด้านการจัดการ, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ

    มีประสบการณ์ด้านงานลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี

    มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานได้เป็นอย่างดี

    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถาม

คุณไพลิน ทิพย์มงคล โทร. 02785555 ต่อ 4006

สำนักทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

 

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: