หัวหน้าส่วนทะเบียนทรัพย์สิน

วันที่: 31 ก.ค. 2562

ตำแหน่งที่ตั้ง: chatuchak, TH, 10900

Key Responsibilities(หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก):

 1. ควบคุมและออกทะเบียนทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า และทะเบียนทรัพย์สินงานปรับปรุงสำนักงาน โดยจัดแยกรายชื่อผู้ครอบครองทรัพย์สินและสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่โดยใช้ระบบบาร์โคดเข้ามาช่วยควบคุม
 2. ดูแลและควบคุมการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสมกับสถานที่และตำแหน่งของผู้ร้องขอตามกฏระเบียบของบริษัท
 3. ตรวจสอบรายการทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
 4. ควบคุมในการจัดหาบุคคลขนย้ายทรัพย์สินและเอกสาร
 5. สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรหรือองค์กรภายนอกในการจัดหาโต๊ะ เก้า ร่มและอื่นๆ กรณีที่มีจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน
 6. ควบคุมการขายทรัพย์สินที่หน่วยงานไม่ต้องการใช้แล้วและทรัยพ์สินที่ชำรุดโดยทรัพย์สินที่ไม่ต้องการใช้แล้วจะขายภายในองค์กรผ่านระบบ ASM Trading และทรัพย์สินที่ชำรุดประสานงานผ่านบริษัท แพนอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อขายทรัพย์สิน
 7. ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี และตามที่ได้ร้องขอจากสำนักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก
 8. กำกับดูแลการออก PR ให้ถูกต้อง

Qualification (คุณสมบัติ):

 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร/การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานทะเบียนอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีความรู้ในการใช้ระบบ SAP
 • มีความเข้าใจในกฎระเบียบขององค์กรเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในเรื่องเครื่องใช้สำนักงาน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจที่ดี
 • สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด มีความรอบคอบ
 • มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อ สื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

ติดต่อสอบถาม

คุณ รติรัตน์ โทร. 02 785 5555 ต่อ 4559

สำนักทรัพยากรบุคคล

ค้นหาตำแหน่งงานที่คล้ายกัน: